Կապ

______________// Գրականություն

Որակավորման բարձրացմանն ուղղված մենթորության ուղեցույց

Որակի բարձրացմանն ուղղված ուսուցում. «Քայլ առ քայլի» չափորոշիչների կիրառումը դասարաններում