Կապ

______________// Գրականություն

Ակտիվ ուսուցման դասընթացի օրինակներ

Անհատականացված ուսուցումը վաղ մանկական տարիքի կրթական համակարգում

Բուհական ձեռնարկներին կից հոդվածների ժողովածու

Դպրոցի և ընտանիքի համագործակցությունը

Երեխայակենտրոն դասասենյակների ստեղծումը (3.4,5 տ. երեխաների համար)

Երեխայակենտրոն դասասենյակների ստեղծումը (6-7 տ. երեխաների համար)

Երեխայակենտրոն դասասենյակների ստեղծումը (8,9,10 տ. երեխաների համար)

Երեխայակենտրոն նյութերի ստեղծումը մաթեմատիկայի և բնագիտության բնագավառում

Երեխաների ուսումնասիրությունը դիտարկումների և գրանցումների միջոցով

Կիրառական հետազոտություններ կրտսեր տարիքի երեխաների կրթության ոլորտում

Համամասնակից դասարանների ստեղծում

Մանկակենտրոն ուսումնական ծրագիր

Մանկահասակ երեխաների զարգացումը

Ուսուցողական պարապմունքներ նորածին և չոչ անող մանուկների համար

Ուսուցումը խաղի միջոցով

Քննադատական մտածողության համակարգը ուսումնական ծրագրի ողջ համատեքստում

Ընթերցանություն, գրավոր աշխատանքներ և քննարկումներ՝ բոլոր առարկաների դասավանդման համար

Քննադատական մտածողությանը նպաստող լրացուցիչ մեթոդներ

Համագործակցային ուսումնասիրություն

Դասի պլանավորում և գնահատում

Գրավոր գործնական պարապմունք. ինքնարտահայտումից մինչև գրավբր փաստարկ

Խոհուն ընթերցողներ